Właściwe przygotowanie powierzchni ma bardzo duży wpływ na jakość nanoszonych na te powierzchnie powłok ochronnych i ochronno-dekoracyjnych. Dlatego też ważnym jest, aby starannie dobierać technologię do każdego rodzaju materiału, uwzględniając przy tym zmieniające się rodzaje zanieczyszczeń na ich powierzchniach. Przedmioty, które mają być poddane obróbce powinny zostać dokładnie przebadane przez technologa, w celu określenia najskuteczniejszych metod oczyszczania. Musimy jednak pamiętać, że o prawidłowym przeprowadzeniu oczyszczania detali można się przekonać dopiero po zakończeniu procesów galwanicznych. Odtłuszczenie elektrochemiczne, które oferujemy, jest jedną z najdokładniejszych metod odtłuszczania.

Trawienie jest to metoda oczyszczania powierzchni metali z produktów korozji polegająca na usuwaniu ich z podłoża w kąpielach trawiących. Zależnie od rodzaju podłoża (stal, miedź, mosiądz, aluminium itp.) i rodzaju produktów korozji dobiera się składy kąpieli i parametry procesu. Produkty korozji, zależnie od warunków w jakich powstały, mają postać:

  • Zgorzeliny (zendry) – tlenki FeO, Fe3O4, Fe2O3 produkty utleniania żelaza w wysokich temperaturach w procesie wytwórczym.
  • Rdzy – tlenki, wodorotlenki i zasadowe sole żelaza, produkty korozji atmosferycznej, powstające na skutek oddziaływania powietrza i wody.

Wymiary robocze wanien do odtłuszczania, oraz trawienia detali wynoszą 2500 x 1000 x 1000